UCHWAŁA NR XI/71/15 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XI
  • Data podjęcia (podpisania) 26.11.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2016
  • Data wejścia w życie 01.01.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 04.12.2015
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 2015.4040
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4040
  • Nr aktu prawnego XI/71/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny opłaty targowej
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm1).)
  • Grupa aktów prawnych Zbiór aktów prawa miejscowego
  • Typ treściAkty prawne
  • Słowa kluczowe , ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian