UCHWAŁA NR XX/128/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XX/128/16
RADY GMINY SOŚNO
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XX
  • Data podjęcia (podpisania) 27.10.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2017
  • Data wejścia w życie 01.01.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 03.11.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.2016.3736
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3736
  • Nr aktu prawnego XX/128/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.1)) oraz art. 5 ust. 1 i art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.2))
  • Grupa aktów prawnych Obwieszczenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian