Budowa budynku socjalno-gospodarczego przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zewnętrzną instalacją elektryczną i sanitarną) w miejscowości Dziedno

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Sośno
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 07.02.2018
  • Data składania ofert 23.02.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 23.02.2018
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Sośno, ul. Nowa 1, 89-412 Sośno, sekretariat, pok. nr 10
  • Numer UZP/TED 515197-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian