Konkursy ofert na zadania publiczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.07.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.46.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.28.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 2 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji społecznej w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.27.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofertowe na 2018r Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.20.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji społecznej w 2018r. Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.19.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2018r. Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Sośno w zakresie rozwoju sportu w Gminie Sośno w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Sośno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej ,sportu i rekreacji w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Sośno w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej , sportu i rekreacji w 2018 r. Szczegóły