Gospodarka odpadami

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.06.2018 Poziomy odzysku i recyklingu 2017 Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Informacja o punkcie selektywnej zbiorki odpadów komunalnych na terenie gminy Sośno Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli z terenu gminy Sośno Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sośno Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Poziomy odzysku i recyklingu odpadów komunalnych za 2016 r. Szczegóły
Artykuł 23.03.2017 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 8 kwietnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Informacja o stawce za odpady komunalne Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych Szczegóły