Usuwanie azbestu

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.04.2018 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – Program usuwania azbestu Szczegóły
Artykuł 09.02.2018 Nabór wniosków mieszkańców gminy Sośno na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Sośno Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.2.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno”. Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno” Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Nabór wniosków mieszkańców gminy Sośno na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 r. Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego „„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno” Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 UCHWAŁA NR XXV/163/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sośno” Szczegóły
Artykuł 23.03.2017 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Nabór wniosków mieszkańców gminy Sośno na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. Szczegóły