Zawiadomienia, obwieszczenia, informacje – środowisko

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.08.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admninistracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C na odcinku Wąwelno-Tuszkowo o dług. 4,000 km Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Rogalinie Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sośno w I połowie 2018 roku Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1145C relacji Zabartowo-Wąwelno- Wierzchucin Królewski, na odcinku Mierucin-granica powiatu o dł. 2,191 km zlokalizowanym pomiędzy km 13+657, a km 15+848 jej przebiegu” Szczegóły
Artykuł 23.07.2018 Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Przepałkowie Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Obwieszczenie – zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakazującej właścicielowi gruntu, działki o numerze ewidencyjnym 189/1, obręb ewidencyjny 0012 Sośno, jednostka ewidencyjna Sośno 041303_2, przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom. Szczegóły
Artykuł 09.07.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. decyzji środowiskowej – przebudowa drogi powiatowej relacji 1134C Więcbork – Sośno Szczegóły
Artykuł 11.06.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego – decyzja środowiskowa – przebudowa drogi powiatowej nr 1137C Szczegóły
Artykuł 11.06.2018 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej – budowa studni dz. nr 186 Sitno Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Obwieszczenie – zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym Szczegóły