Projekty uchwał

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2018 projekt uchwały w spr.ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 projekt uchwały w spr.zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania alkoholu Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 projekt uchwały w spr. zaciągnięcia pożyczki na budowę PSZOK Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 projekt uchwały w spr.zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zielonce Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 projekt uchwały w spr.zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej w Przepałkowie i Rogalinie Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 projekt uchwały w spr.przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 projekt uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w Sitnie Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy Szczegóły