Projekty uchwał

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.03.2018 UCHWAŁA NR XXXV/PSY/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sośno w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 UCHWAŁA NR XXXV/SALUTARIS/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Sośno do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris” Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 UCHWAŁA NR XXXV/…/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 UCHWAŁA NR XXXV/……/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sośno” Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 UCHWAŁA NR XXXV/…/2018 RADY GMINY SOŚNO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno” Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Projekty uchwał sesja XXVI w dniu 27 kwietnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 UCHWAŁA NR ……………….. RADY GMINY SOŚNO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 UCHWAŁA NR XXVI/…/2017 RADY GMINY SOŚNO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Sośno w przedmiocie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 22.03.2017 Projekty uchwał sesja XXV w dniu 30 marzec 2017r. Szczegóły
Artykuł 14.02.2017 Projekty uchwał XXIV sesja Rady Gminy Sośno – 23 luty 2017 Szczegóły