sprzedaż

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.09.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Sośno dz. 424 (pod garaż) Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Wąwelno dz. nr 92-3 Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Sitno budynek mieszkalny dz. nr 118/2 Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Przetarg na sprzedaż byłej remizy w Tuszkowie Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Przetarg na sprzedaż garażu w Sitnie Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Przetarg na sprzedaż byłej remizy w Toninie Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego dz. nr 185 o pow. 0,5080 ha w Rogalinie Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego nr 221/1 o pow. 0,51 ha w Skoraczewie Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Przetarg na sprzedaż dz. nr 119/2 o pow. 0,3225 ha w Sitnie Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Przetargi na sprzedaż gruntów pod garaże w Sośnie Szczegóły