Uchwały – 2016 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.01.2017 UCHWAŁA NR XXII/146/16 RADY GMINY SOŚNO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sośno na lata 2017 – 2021 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 UCHWAŁA NR XXII/145/16 RADY GMINY SOŚNO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 UCHWAŁA NR XXII/144/16 RADY GMINY SOŚNO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie gminnego programu wspierania rodziny Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 UCHWAŁA Nr XXII/143/16 RADY GMINY SOŚNO z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2017 – 2027 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 UCHWAŁA NR XXII/142/16 RADY GMINY SOŚNO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 rok. Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 UCHWAŁA Nr XXII/141/16 RADY GMINY SOŚNO z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2016 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 UCHWAŁA NR XXII/140/16 RADY GMINY SOŚNO w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXI/139/16 w sprawie przekazania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXI/138/16 w sprawie przekazania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXI/137/16 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sośno z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok Szczegóły