Uchwały – 2017 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.01.2018 Uchwała Nr XXXII/216/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018-2028 Szczegóły
Akty prawne 10.01.2018 Uchwała Nr XXXII/215/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie budżetu na 2018rok. Szczegóły
Akty prawne 10.01.2018 Uchwała Nr XXXII/214/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu Szczegóły
Akty prawne 10.01.2018 Uchwała Nr XXXII/213/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej w Wielowiczu, stanowiącej własność Gminy Sośno. Szczegóły
Akty prawne 10.01.2018 Uchwała Nr XXXII/212/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Szczegóły
Akty prawne 10.01.2018 Uchwała Nr XXXII/211/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Budżetu Gminy Sośno na lata 2017-2027 Szczegóły
Akty prawne 10.01.2018 UCHWAŁA NR XXXII/210/17 z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017r. Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 UCHWAŁA NR XXXI/209/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Sitnie nr 36/2 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 UCHWAŁA NR XXXI/208/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 UCHWAŁA NR XXXI/207/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowych na koszenie zieleni dla samorządowego zakładu budżetowego Szczegóły