Uchwały – 2018 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.01.2018 UCHWAŁA NR XXXIII/220/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 UCHWAŁA NR XXXIII/219/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 UCHWAŁA NR XXXIII/218/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad podłączania się do komunalnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 UCHWAŁA NR XXXIII/217/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok. Szczegóły