Uchwały – 2018 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.08.2018 UCHWAŁA NR XXXIX/265/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wydawania dziennika w formie portalu internetowego, powołania redaktora naczelnego i kolegium redakcyjnego Szczegóły
Akty prawne 13.08.2018 UCHWAŁA NR XXXIX/264/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Sośno” Szczegóły
Akty prawne 13.08.2018 UCHWAŁA NR XXXIX/263/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Przepałkowie i Rogalinie” Szczegóły
Akty prawne 13.08.2018 UCHWAŁA Nr XXXIX/262/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 09 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Akty prawne 13.08.2018 UCHWAŁA NR XXXIX/261/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/260/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/259/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania skarbnika gminy Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/258/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/257/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- schronisku dla bezdomnych Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/256/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług Szczegóły