Uchwały – 2018 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.04.2018 UCHWAŁA NR XXXVI/238/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 UCHWAŁA NR XXXVI/237/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 UCHWAŁA NR XXXVI/236/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania pn. „Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie” Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 UCHWAŁA NR XXXVI/235/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 Uchwała Nr XXXVI/234/18 Rady Gminy Sośno z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018-2018 Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 UCHWAŁA NR XXXVI/233/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 UCHWAŁA NR XXXV/232/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sośno w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 UCHWAŁA NR XXXV/231/2018 RADY GMINY SOŚNO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno” Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 UCHWAŁA NR XXXV/230/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sośno” Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 UCHWAŁA NR XXXV/229/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Sośno do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris” Szczegóły