Uchwały – 2018 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.11.2018 UCHWAŁA NR XLI/274/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 16 października 2018 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Sośno Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 UCHWAŁA NR XLI/273/2018 RADY GMINY SOŚNO z dnia 16 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 UCHWAŁA NR XLI/272/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 UCHWAŁA NR XLI/271/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 UCHWAŁA NR XLI/270/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018-2028 Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 UCHWAŁA NR XLI/269/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 19.09.2018 UCHWAŁA NR XL/268/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia dróg w Skoraczewie na rzecz Gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 19.09.2018 UCHWAŁA NR XL/267/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości zabudowanej w Tuszkowie na rzecz Gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 19.09.2018 UCHWAŁA NR XL/266/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 13.08.2018 UCHWAŁA NR XXXIX/265/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wydawania dziennika w formie portalu internetowego, powołania redaktora naczelnego i kolegium redakcyjnego Szczegóły