z posiedzeń komisji Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.10.2017 Protokół Nr 11/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 27.10.2017 Protokół Nr 8/17 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony PPoż. Szczegóły
Artykuł 27.10.2017 Protokół Nr 8/17 z posiedzenia Komisji Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych Szczegóły
Artykuł 27.10.2017 Protokół Nr 8/17 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Protokół Nr 10/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 września 2017r. Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Protokół Nr 7/17 z posiedzenia Komisji Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych w dniu 11 września 2017r. Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Protokół Nr 7/17 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony P.Poż. w dniu 08 września 2017r. Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Protokół Nr 7/17 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu w dniu 07 września 2017r. Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Protokół Nr 6/17 z posiedzenia Komisji Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych w dniu 14 czerwca 2017r. Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Protokół Nr 9/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 czerwca 2017r. Szczegóły