Decyzje lokalizacyjne

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.01.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania działki nr 226/57 w miejscowości Sośno – realizacja inwestycji na działkach nr 226/57 i 225, obręb Sośno, gm. Sośno. Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o wydaniu decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie stacji transformatorowej 15kV/0,4kV wraz z budową linii napowietrznej nn 0,4kV w Skoraczewie – realizacja inwestycji na działce nr 189/12LP w obrębie Skoraczewo, gm. Sośno. Szczegóły
Artykuł 10.11.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno w sprawie wydania decyzji kończącej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4Kv na potrzeby zasilania budynku gospodarczego (świetlicy wiejskiej) oraz placu zabaw na działce nr 243/2 w miejscowości Skoraczewo, gmina Sośno. Szczegóły
Artykuł 25.10.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie (będącego w realizacji) budynku mieszkalnego jednorodzinnego o wiatrołap, schody i taras ze schodami na działce nr 437 we wsi Sośno, obręb Sośno, gm. Sośno Szczegóły
Artykuł 18.10.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno z dnia 18 października 2017r. o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV dla potrzeb zasilania świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w Skoraczewie – realizacja inwestycji na działkach nr 226, 257, 243/2, 219/9 w obrębie Skoraczewo, gm. Sośno Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno z dnia 13 października 2017r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn – linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilania działki nr 212/2 w Szynwałdzie – realizacja inwestycji Szczegóły
Artykuł 27.09.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno z dnia 26 września 2017r. o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn – linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr 212/2 w Szynwałdzie – realizacja inwestycji na działkach nr 234/2, 233/2, 212/2 w obrębie Szynwałd, gm. Sośno. Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sośno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4Kv na potrzeby zasilania budynku gospodarczego (świetlicy wiejskiej) oraz placu zabaw na działce nr 243/2 w miejscowości Skoraczewo, gmina Sośno. Szczegóły
Artykuł 12.09.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno o możliwości zapoznania się z treścią projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie realizowanego budynku mieszkalnego o zaplanowany wiatrołap, schody i taras ze schodami na działce o numerze ewidencyjnym 437 w miejscowości Sośno, obręb Sośno, gmina Sośno Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno z dnia 10 września 2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn – linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr 212/2 w Szynwałdzie – realizacja inwestycji na działkach nr 234/2, 233/2, 212/2 w obrębie Szynwałd, gm. Sośno. Szczegóły