Plany zagospodarowania

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.12.2016 UCHWAŁA NR XVIII/114/16 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno IX” dla terenów położonych w gminie Sośno Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 UCHWAŁA NR XVIII/113/16 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno II” dla terenów położonych w Gminie Sośno Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 UCHWAŁA NR XVIII/112/16 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno I” dla terenów położonych w Gminie Sośno Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 UCHWAŁA NR X/65/15 RADY GMINY SOŚNO z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno VIII” dla terenów położonych w gminie Sośno Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 UCHWAŁA NR X/64/15 RADY GMINY SOŚNO z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno VII” dla terenów położonych w gminie Sośno Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 UCHWAŁA NR X/63/15 RADY GMINY SOŚNO z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno VI” dla terenów położonych w Gminie Sośno Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 UCHWAŁA NR X/62/15 RADY GMINY SOŚNO z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno V” dla terenów położonych w Gminie Sośno. Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 UCHWAŁA NR X/61/15 RADY GMINY SOŚNO z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno IV” dla terenów położonych w Gminie Sośno Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 UCHWAŁA NR X/60/15 RADY GMINY SOŚNO z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno III” dla terenów położonych w Gminie Sośno Szczegóły