Studium

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.07.2016 UCHWAŁA NR XXV/149/08 RADY GMINY SOŚNO z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno” Szczegóły