Studium

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.02.2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Sośno o przystąpieniu do sporzadzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno Szczegóły
Artykuł 05.02.2018 Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Gminy Sośno uchwały nr XXXIII/220/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 UCHWAŁA NR XXV/149/08 RADY GMINY SOŚNO z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno” Szczegóły