Zamówienia publiczne do 30 000 Euro

Typ Data Tytuł
Przetargi 18.05.2018 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru- budowa targowiska „Mój Rynek” w Gminie Sośno Szczegóły
Przetargi 04.05.2018 Zapytanie ofertowe na „Budowę wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno” Szczegóły
Przetargi 25.04.2018 Zapytanie ofertowe na „Budowę ogólnodostępnej siłowni plenerowej w miejscowości Sitno” Szczegóły
Przetargi 25.04.2018 Zapytanie ofertowe na „Budowę placu zabaw w miejscowości Jaszkowo” Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE – „System powiadamiania mieszkańców” Szczegóły
Przetargi 30.03.2018 Zapytanie ofertowe na „Budowę placu zabaw w miejscowości Dziedno” Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Świadczenie usług Służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenia szkoleń z zakresu BHP na lata 2018-2020 Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Zapytania o cenę na „dostawę w roku 2018 oleju opałowego dla Gminy Sośno” Szczegóły
Przetargi 26.09.2017 Zapytanie ofertowe na „Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków Wielowicz” w ramach projektu: „Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków” Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 Zapytanie ofertowe na sprawowanie nadzoru archeologicznego dla Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo w ramach projektu: „Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków” Szczegóły