Zamówienia publiczne do 30 000 Euro

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.11.2017 Zapytania o cenę na „dostawę w roku 2018 oleju opałowego dla Gminy Sośno” Szczegóły
Przetargi 26.09.2017 Zapytanie ofertowe na „Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków Wielowicz” w ramach projektu: „Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków” Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 Zapytanie ofertowe na sprawowanie nadzoru archeologicznego dla Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Jaszkowo w ramach projektu: „Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków” Szczegóły
Przetargi 18.09.2017 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru – budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków Szczegóły
Artykuł 17.08.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługa wykonania Studium wykonalności dla projektu pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno” Szczegóły
Artykuł 19.07.2017 Zapytanie ofertowe – usługa wykonania Studium wykonalności dla projektu pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno” Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego „Opracowanie dokumentacji na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skoraczewo gm. Sośno” Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Zapytanie ofertowe – „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno” Szczegóły
Artykuł 18.05.2017 Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skoraczewo gm. Sośno Szczegóły
Artykuł 13.01.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w procesie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno” Szczegóły