Zarządzenia – 2017 r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.01.2018 Zarządzenie Nr RO.0050.113.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2017 – 2027 Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.112.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków. Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.111.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Sitno Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.110.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji zdrowotnej dla nauczycieli Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.109.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.108.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania czynszu najmu za grunty Gminy Sośno, zajęte przez garaże Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.107.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania czynszu dzierżawy za grunty Gminy Sośno, przeznaczone na cele handlowe Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.106.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania czynszu najmu za lokale użytkowe Gminy Sośno Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.105.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.104.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły