Zarządzenia – 2018 r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.02.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.8.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Budowę budynku socjalno-gospodarczego przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zewnętrzną instalacją elektryczną i sanitarną) w miejscowości Dziedno” Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.7.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.6.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli oraz szkół podstawowych Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.5.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.4.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.3.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.2.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno”. Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.1.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 2 stycznia 2018 r. W sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Sośno na 2018 rok. Szczegóły