Zarządzenia – 2018 r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.05.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.32.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury realizacji projektu Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno” Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.30.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składnika majątku ruchomego Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.29.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji przyjętej polityki rachunkowości Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.28.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 2 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji społecznej w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.27.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.26.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.25.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Budowa targowiska „Mój Rynek” w Gminie Sośno” Szczegóły
Artykuł 02.05.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.24.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.23.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadań publicznych w 2018 roku Szczegóły