Zarządzenia – 2018 r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.07.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.48.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno” Szczegóły
Artykuł 23.07.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.47.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.46.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.45.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie organizacji, składu i trybu pracy komisji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na: „Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Sośno” Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.44.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.43.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie organizacji, składu i trybu pracy komisji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę i rozbudowę wraz z ociepleniem części budynku będącego świetlicą wiejską w Toninku” Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.42.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.40.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.41.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Sośno za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.39.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji, składu i trybu pracy komisji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę i rozbudowę wraz z ociepleniem części budynku będącego świetlicą wiejską w Toninku” Szczegóły