Zarządzenia – 2018 r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.11.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.66.1.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.68.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.67.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka” Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.66.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.65.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.64.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 10 października 2018 r. w sprawie aktualizacji przyjętej polityki rachunkowości Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.63.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.62.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.61.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka” Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.60.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły