Zarządzenia – 2016 r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.01.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.77.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.76.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalania czynszu najmu za grunty Gminy Sośno, zajęte przez garaże Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.75.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO w sprawie ustalania czynszu dzierżawy za grunty Gminy Sośno, przeznaczone na cele handlowe Szczegóły
Artykuł 23.12.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.73.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Dostawę węgla kamiennego ekogroszku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie” Szczegóły
Artykuł 23.12.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.72.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 23.12.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.71.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Samochodowe usługi asenizacyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie” Szczegóły
Artykuł 23.12.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.70.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.69.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sośno” Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.68.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług związanych z mechanicznym odśnieżaniem dróg stanowiących własność Gminy Sośno w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku” Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.67.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły