Gmina Sośno

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie.

Logo gminy Sośno - WiatrakOd 1 lipca 2016 r. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sośno (BIP) funkcjonuje w nowej szacie graficznej. Serwis powstał w wyniku realizacji projektu pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw”, w którym Gmina Sośno, wraz z Województwem Kujawsko–Pomorskim oraz większością gmin i powiatów z naszego regionu, uczestniczy.
Biuletyn będzie systematycznie uzupełniany, zarówno o niezbędne dotychczasowe treści, jak i o informacje bieżące.

Informacje archiwalne z dotychczasowego BIP znajdziecie Państwo w zakładce Archiwum BIP do 30.06.2016 .

Urząd Gminy Sośno
ul. Nowa 1, 89-412 Sośno

tel. 52 3890110, fax 52 3891279, e-mail sekretariat (at) sosno.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP): /0413032/skrytka lub /0413032/skrytkaESP 

Godziny pracy: 7:15 ÷ 15:15

 REGON Urzędu Gminy Sośno: 000537065
NIP Urzędu Gminy Sośno: 558-13-74-198

KONTO BANKOWE:
BS WIĘCBORK 91 8162 0003 0000 0329 2000 0010
SWIFT CODE: GBWCPLPP
(dla osób dokonujących wpłat poza granicami RP)
PL 91 8162 0003 0000 0329 2000 0010

 GMINA SOŚNO
ul. NOWA 1, 89-412 SOŚNO
woj. kujawsko-pomorskie
POLSKA

REGON Gminy Sośno: 092350955
NIP Gminy Sośno: 561-15-01-604

Numery telefonów Urzędu Gminy Sośno:

Centrala: +48 52 3890133, +48 52 3890110, fax: +48 52 3891279

Numery bezpośrednie:

52 389 01 10 – sekretariat (Wójt, Skarbnik, Sekretarz Gminy) – U. Suchomska e-mail
52 389 01 14 – gospodarka komunalna, oczyszczalnie ścieków, cmentarze – I. Sikorska e-mail
52 389 01 15 – informatyka, promocja – A. Szubiński e-mail
52 389 01 16 – Urząd Stanu Cywilnego, dowody  osobiste – D. Zenel e-mail
52 389 01 17 – ewidencja ludności, kadry  – M. Steckiewicz e-mail
52 389 01 19 – gospodarka przestrzenna, inwestycje – K. Kurzyńska e-mail, K. Frydrychowicz e-mail
52 389 01 20 – obsługa kasowa jednostek organizacyjnych – K. Janke e-mail
52 389 01 21 – księgowość jednostek oświatowych, E. Miklasz e-mail
52 389 01 22 – księgowość budżetowa i pozabudżetowa – H. Warmbier e-mail
52 389 01 23 – księgowość – płace UG, J. Pietruszkiewicz e-mail; oświata – M.Gąsecka e-mail
52 389 01 25 – biuro obsługi Rady Gminy, organizacje pozarządowe – A. Daniluk e-mail
52 389 01 26 – podatki i opłaty lokalne – O. Maik e-mail; M. Glaza e-mail
52 389 01 27 – gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska – B. Bielewicz e-mail; rolnictwo i leśnictwo, drogi gminne – M. Grzegorzewski e-mail
52 389 01 29 – oświata, stypendia szkolne – W. Wasiak e-mail, A. Ostrowski e-mail
52 389 01 30 – ewidencja działalności gospodarczej, sport, zdrowie, promocja gminy – J. Kak e-mail

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) mam przyjemność zaprosić Państwa na strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sośno, który jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
Na podst. art. 10 ust. 1 w/w ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w w/w terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Uwaga!
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
Język migowy w urzędzie

Realizacja obowiązku obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się wynika z przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.).
Na mocy w/w ustawy osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.
Zgłoszenia można przesyłać: pocztą elektroniczną – sekretariat (at) sosno.pl, faksem pod nr 52 3891279 lub korzystając z pomocy osoby trzeciej telefonicznie pod nr 52 3890110. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.).

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>