Podatki i opłaty lokalne

Zgodnie z art. 163 Konstytucji samorząd terytorialny (m. in. gmina) wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Dla wykonywania takich zadań publicznych niezbędne są środki finansowe, które zapewnia się gminie zgodnie z treścią art. 167 Konstytucji. Stanowi on, że jednostkom samorządu terytorialnego (j.s.t.) zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Dochodami j.s.t. są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Źródła dochodów j.s.t. są określone w ustawie. Poza tym zgodnie z art. 168 Konstytucji – j.s.t. mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie.

Źródła dochodów własnych gminy z tytułu opłat i podatków gminnych określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o opłatach i podatkach lokalnych. Zgodnie z jej treścią rada gminy w drodze uchwały określa stawki podatków (od nieruchomości, od środków transportowych) i opłat (targowa, miejscowa, uzdrowiskowa, reklamowa, od posiadania psów) w granicach ustawowych.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>