Uchwały Rady Gminy Sośno

Zgodnie z postanowieniami statutu Gminy Sośno Rada Gminy podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów jawnym, przez podniesienie ręki, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba, że ustawowe przepisy szczególne stanowią inaczej.

Uchwały – 2018 r.

Uchwały – 2017 r.

Uchwały – 2016 r.

Uchwały – 2015 r.

 

Prawo miejscowe (gminne)

Wszelkie akty prawne podejmowane przez organy gminy Sośno.

Organ stanowiący gminy – Rada Gminy Sośno – podejmuje, zgodnie ze swoją kompetencją, rozstrzygnięcia w formie uchwał, natomiast organ wykonawczy gminy – Wójt Gminy Sośno – rozstrzyga kwestie według swojej właściwości w formie zarządzeń.

Zbiór aktów normatywnych Gminy Sośno znajduje się w serwisie: prawo miejscowe.pl

Serwis zawiera:

Zbiór aktów prawa miejscowego
Zbiór uchwał Rady Gminy Sośno
Zbiór zarządzeń Wójta Gminy Sośno
Opublikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym

oraz linki do:

Dzienniki Ustaw
Monitor Polski
Wojewódzki Dziennik Urzędowy od roku 2009
Wojewódzki Dziennik Urzędowy do roku 2009

Akty prawa miejscowego

Akty prawa miejscowego, zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji, są źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej (podobnie jak ustawy i rozporządzenia) na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Są to „najważniejsze” uchwały Rady Gminy Sośno (wyjątkowo zarządzenia wójta), które obowiązkowo są publikowane w dzienniku urzędowym województwa (w ten sposób są podane do publicznej wiadomości) i obowiązują wszystkich na obszarze gminy Sośno.

Publikowany zbiór aktów prawa miejscowego (stanowionego przez organy Gminy Sośno) – zgodnie z treścią art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) – zawiera aktualne akty prawne powszechnie obowiązujące na terenie Gminy Sośno  tzw. akty normatywne. Dostęp do aktów normatywnych jest nieodpłatny, jednakże w sytuacji gdy zainteresowany zwróci się z wnioskiem o udostępnienie takiego dokumentu w formie wydruku, na mocy art. 28a w/w ustawy, pobierana jest odpłatność w wysokości określonej zarządzeniem Nr RO.0050.1.2012 Wójta Gminy Sośno z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>