Gminne jednostki organizacyjne

W celu prawidłowego wykonywania zadań Gmina Sośno tworzy gminne jednostki organizacyjne (szkoły, przedszkola, zakłady komunalne itp.).

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SOŚNO

 Jednostki budżetowe:

  1. Urząd Gminy Sośno
  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie
  3. Zespół Szkół w Sośnie
  4. Zespół Szkół w Wąwelnie
  5. Szkoła Podstawowa w Przepałkowie
  6. Samorządowe Przedszkole w Sośnie

Zakłady budżetowe:

  1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Instytucje kultury:

  1. Gminny Dom Kultury w Sośnie
  2. Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnie

Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy Sośno, który jako gminna jednostka organizacyjna zabezpiecza również funkcjonowanie Rady Gminy Sośno.
Zadania oświatowe gminy wykonują: Samorządowe Przedszkole w Sośnie, 3 szkoły podstawowe – w Przepałkowie, Sośnie i Wąwelnie oraz gimnazja w Sośnie i Wąwelnie. Od 1 stycznia 2011 r. funkcjonują dwa zespoły szkół: Zespół Szkół w Sośnie oraz Zespół Szkół w Wąwelnie, które organizacyjnie połączyły odpowiednio szkoły podstawowe i gimnazja w Sośnie i Wąwelnie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie (GOPS) obejmuje swoim działaniem wszystkich potrzebujących mieszkańców gminy dotkniętym ubóstwem i niedostatkiem. GOPS zajmuję się również zasiłkami rodzinnymi i wychowawczymi a także profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
Wyżej wymienione gminne jednostki organizacyjne funkcjonują w formie jednostek budżetowych.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie zajmuje się zabezpieczeniem usług komunalnych w Gminie Sośno (dostarczaniem wody, odprowadzaniem ścieków i ich oczyszczaniem, transportem dzieci do szkół, utrzymaniem zieleni itp.). ZGK funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego.
Działalność kulturalną w gminie prowadzą dwie instytucje kultury. Należą do nich Gminny Dom Kultury w Sośnie wraz ze świetlicami w Sitnie i Wąwelnie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnie z dwiema filiami: w Wąwelnie i Wielowiczu.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>