Nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił konkursowy nabór wniosków na 2019 rok na przedsięwzięcie zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Sośno ogłasza nabór wniosków mieszkańców gminy Sośno na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Sośno.

Program realizowany będzie wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Sośno o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W przypadku gdy wniosek Gminy Sośno nie zostanie zakwalifikowany przez WFOŚiGW w Toruniu, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony.

Dofinansowanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (50%)  i środków gminy Sośno (50%).

Planowany termin realizacji: lipiec-październik 2019 r.

W przypadku gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, Gmina Sośno, na potwierdzenie udzielonej pomocy, wyda zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy de minimis.

Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej Gminy będzie jedna firma wybrana przez tut. Urząd w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która na zlecenie Gminy Sośno będzie dokonywać demontażu/zbiórki pokryć dachowych zawierających azbest oraz transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Sośno w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2019 r. Wniosek można pobrać ze strony internetowej: sosno.pl oraz gm-sosno.rbip.mojregion.info (zakładka Urząd Gminy Sośno – Ochrona środowiska – Usuwanie azbestu) lub w Urzędzie Gminy Sośno, pokój nr 14 (parter).

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest można uzyskać w Urzędzie Gminy Sośno, pokój nr 14 (parter), tel. 523890114.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian