Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno w sprawie wydania decyzji kończącej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4Kv na potrzeby zasilania budynku gospodarczego (świetlicy wiejskiej) oraz placu zabaw na działce nr 243/2 w miejscowości Skoraczewo, gmina Sośno.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian