Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Sośno oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Sośno
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 06.11.2017
  • Data składania ofert 14.11.2017
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 14.11.2017
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Sośno, ul Nowa 1, 89-412 Sośno, sekretariat, pok. nr 10
  • Numer UZP/TED 611281-N-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian