Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Gminy Sośno uchwały nr XXXIII/220/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian