Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.05.2018 Komunikat GOPS – zasiłki celowe przyznane w związku z nawałnicą Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Protokół nr 4/18 z XXXVI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 26 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno – informacja o podpisaniu umowy Szczegóły
Przetargi 04.05.2018 Zapytanie ofertowe na „Budowę wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno” Szczegóły
Artykuł 02.05.2018 Ocena jakości wody Szczegóły
Artykuł 02.05.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.24.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 UCHWAŁA NR XXXVI/238/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 UCHWAŁA NR XXXVI/237/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 UCHWAŁA NR XXXVI/236/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania pn. „Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie” Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 UCHWAŁA NR XXXVI/235/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków Szczegóły
« 1 2 3 4 99 100 »