Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 06.11.2018 Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gm. Sośno oraz z PSZOK w terminie od 01.01.2019 do 31.12.2019 Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 UCHWAŁA NR XLI/274/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 16 października 2018 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Sośno Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 UCHWAŁA NR XLI/273/2018 RADY GMINY SOŚNO z dnia 16 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 UCHWAŁA NR XLI/272/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 UCHWAŁA NR XLI/271/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 UCHWAŁA NR XLI/270/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018-2028 Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 UCHWAŁA NR XLI/269/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.68.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.67.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka” Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.66.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
« 1 2 3 4 122 123 »