Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.02.2018 Nabór wniosków mieszkańców gminy Sośno na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Sośno Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.02.2018 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Sośno w 2018 roku Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.02.2018 Budowa budynku socjalno-gospodarczego przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zewnętrzną instalacją elektryczną i sanitarną) w miejscowości Dziedno Szczegóły
Artykuł 07.02.2018 Protokół nr 1/18 z XXXIII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 25 stycznia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. o liczbie radnych Szczegóły
Artykuł 05.02.2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Sośno o przystąpieniu do sporzadzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno Szczegóły
Artykuł 05.02.2018 Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Gminy Sośno uchwały nr XXXIII/220/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 UCHWAŁA NR XXXIII/220/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 UCHWAŁA NR XXXIII/219/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 UCHWAŁA NR XXXIII/218/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad podłączania się do komunalnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Szczegóły
« 1 2 3 4 89 90 »