Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 08.08.2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej w Obodowie Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Rogalinie Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sośno w I połowie 2018 roku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 06.08.2018 Nabór na wolne stanowisko pracy do spraw organizacji gminnych jednostek oświatowych Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 Sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1145C relacji Zabartowo-Wąwelno- Wierzchucin Królewski, na odcinku Mierucin-granica powiatu o dł. 2,191 km zlokalizowanym pomiędzy km 13+657, a km 15+848 jej przebiegu” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.07.2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1145C relacji Zabartowo-Wąwelno- Wierzchucin Królewski, na odcinku Mierucin-granica powiatu o dł. 2,191 km zlokalizowanym pomiędzy km 13+657, a km 15+848 jej przebiegu” Szczegóły
Artykuł 23.07.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.48.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno” Szczegóły
Artykuł 23.07.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.47.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 23.07.2018 Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Przepałkowie Szczegóły
« 1 2 3 4 111 112 »