Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.06.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/255/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Sośno” Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/254/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka” Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/253/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Przepałkowie i Rogalinie” Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/252/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/251/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/250/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Sitnie nr 36/1, stanowiącej własność Gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/249/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno” Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 Uchwała Nr XXXVIII/248/18 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018-2028 Szczegóły
Akty prawne 26.06.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/247/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 Oświadczenia majątkowe za 2017 r. – urząd, jednostki Szczegóły
« 1 2 3 4 5 109 110 »