Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.03.2018 Ocena jakości wody – wodociąg publiczny w Sitnie Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Świadczenie usług Służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenia szkoleń z zakresu BHP na lata 2018-2020 Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Protokół nr 2/18 z XXXIV sesji Rady Gminy Sośno z dnia 22 lutego 2018 r. Szczegóły
Artykuł 05.03.2018 Ocena obszarowa jakości wody Szczegóły
Artykuł 26.02.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.10.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Remont dróg gminnych na terenie gminy Sośno w 2018 r.” Szczegóły
Artykuł 26.02.2018 ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Grupy zakupowej świadczeń bhp oraz udzielenia zamówienia na „Świadczenie usług Służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenia szkoleń z zakresu BHP na lata 2018- 2021” Szczegóły
Akty prawne 26.02.2018 UCHWAŁA NR XXXIV/226/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sośno do partnerskiego projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz zabezpieczenia środków finansowych na lata 2018 – 2022. Szczegóły
Akty prawne 26.02.2018 UCHWAŁA NR XXXIV/225/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 26.02.2018 UCHWAŁA NR XXXIV/223/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyznania diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowej. Szczegóły
Akty prawne 26.02.2018 UCHWAŁA NR XXXIV/222/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich Szczegóły
« 1 2 3 4 5 93 94 »