Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.11.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.76.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)” Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.75.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 UCHWAŁA NR XXX/194/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyznania diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowej Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 UCHWAŁA NR XXX/193/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 7, stanowiącego odrębną własność, położonego w Tuszkowie nr 1 Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 UCHWAŁA NR XXX/192/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 6 , stanowiącego odrębną własność, położonego w Tuszkowie nr 1 Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 UCHWAŁA NR XXX/191/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 4, stanowiącego odrębną własność, położonego w Tuszkowie nr 1 Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 UCHWAŁA NR XXX/190/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Sitnie nr 36/1 Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 UCHWAŁA NR XXX/189/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 UCHWAŁA NR XXX/188/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 UCHWAŁA NR XXX/187/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 5 77 78 »