Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.02.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno z dnia 2 lutego 2017 r. o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego –realizacja inwestycji na działkach o nr ewid. 125/1, 208/3, 208/24, 208/23 w Wąwelnie, obręb ewidencyjny Wąwelno, gm. Sośno Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Nabór wniosków mieszkańców gminy Sośno na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 ANKIETA DOTYCZĄCA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZCJI DLA GMINY SOŚNO Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Mieszkańcy Mierucina wybierali sołtysa. Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Protokół Nr 1/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 stycznia 2017r. Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Protokół Nr 1/17 ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu w dniu 19 stycznia 2017r. Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 Protokół Nr 1/17 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony P.Poż. w dniu 17 stycznia 2017r. Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 UCHWAŁA NR XXIII/154/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 UCHWAŁA NR XXIII/153/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skoraczewo Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 UCHWAŁA NR XXIII/152/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sitno Szczegóły
« 1 2 74 75 76 77 78 119 120 »