Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 25.10.2016 Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Sośno oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w terminie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. Szczegóły
Artykuł 21.10.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno z dnia 21 października 2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie ogólnodostępnego parkingu dla pojazdów osobowych – realizacja inwestycji na działkach nr 228/1, 228/3, 228/4 w Sośnie, obręb Sośno, gm. Sośno Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Ocena jakości wody – Przepałkowo Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Ocena jakości wody – Sitno Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Ocena jakości wody – Rogalin Szczegóły
Artykuł 17.10.2016 Projekty uchwał XX sesji Rady Gminy Sośno – 27 października 2016 r. Szczegóły
Artykuł 17.10.2016 Protokół nr 7/16 z XIX sesji Rady Gminy Sośno z dnia 29 września 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 12.10.2016 UCHWAŁA NR XIX/124/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 12.10.2016 UCHWAŁA NR XIX/123/16 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w Dziednie, stanowiącej własność Gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 12.10.2016 UCHWAŁA NR XIX/122/16 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tuszkowo Szczegóły
« 1 2 74 75 76 77 78 89 90 »