Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.30.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzania kontroli zrzutu ścieków płynnych na nieruchomościach Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.29.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.28.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2016r roku w zakresie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.27.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2015 r. Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.26.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.25.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2016r roku w zakresie integracji społecznej Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.24.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.23.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadań publicznych w 2016 roku Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.22.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.21.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Szczegóły
« 1 2 74 75 76 77 78 79 »