Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.01.2017 UCHWAŁA NR XXIII/151/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaszkowo Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 UCHWAŁA NR XXIII/150/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 UCHWAŁA NR XXIII/149/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 UCHWAŁA NR XXIII/148/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 UCHWAŁA NR XXIII/147/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 25.01.2017 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Szczegóły
Artykuł 25.01.2017 Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków – Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 25.01.2017 Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Sośno w 2016 roku Szczegóły
Artykuł 23.01.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno z dnia 23 stycznia 2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sośnie – realizacja inwestycji na działce nr ewid. 211 w Sośnie, obręb ewidencyjny Sośno, gm. Sośno Szczegóły
Artykuł 19.01.2017 Wieloletnia Prognoza Finansowa budżetu Gminy Sośno na lata 2017 – 2027 Szczegóły
« 1 2 75 76 77 78 79 119 120 »