Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.10.2016 UCHWAŁA NR XIX/121/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z terenu Gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 12.10.2016 UCHWAŁA NR XIX/120/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 12.10.2016 UCHWAŁA NR XIX/119/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 12.10.2016 UCHWAŁA NR XIX/118/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 12.10.2016 UCHWAŁA NR XIX/117/16 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Szczegóły
Akty prawne 12.10.2016 UCHWAŁA Nr XIX/116/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2016 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 12.10.2016 UCHWAŁA NR XIX/115/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.50.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.49.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw rewitalizacji. Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.48.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Sośno na 2017 rok. Szczegóły
« 1 2 75 76 77 78 79 89 90 »