Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXI/135/16 w sprawie przyjęcia regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sośnie Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXI/134/16 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowych na koszenie zieleni dla samorządowego zakładu budżetowego Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXI/133/16 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXI/132/16 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 UCHWAŁA Nr XXI/131/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2016 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXI/130/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 25.11.2016 Protokół z posiedzenia Komisji Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych w dniu 21 listopada 2016 r. Szczegóły
Artykuł 25.11.2016 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 listopada 2016 r. Szczegóły
Artykuł 25.11.2016 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu w dniu 17 listopada 2016 r. Szczegóły
Artykuł 25.11.2016 Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony P.Poż. w dniu 16 listopada 2016 r. Szczegóły
« 1 2 86 87 88 89 90 119 120 »