Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.03.2017 Dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Sośno na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej- budowa studni wierconych Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno z dnia 1 marca 2017r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sośnie – realizacja inwestycji na działce nr ewid. 211 w Sośnie, obręb ewidencyjny Sośno, gm. Sośno Szczegóły
Artykuł 28.02.2017 Zbiorcza informacja o petycjach za 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 UCHWAŁA NR XXIV/160/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 UCHWAŁA NR XXIV/159/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 UCHWAŁA NR XXIV158/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 UCHWAŁA NR XXIV/157/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 UCHWAŁA NR XXIV/156/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sośno w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 UCHWAŁA NR XXIV/155/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 28.02.2017 Petycja z dnia 8 lutego 2017 r. – publikacja wniosku dotyczącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Szczegóły
« 1 2 86 87 88 89 90 135 136 »