Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.17.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalania czynszu dzierżawy za grunty Gminy Sośno, przeznaczone na cele rolne Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.16.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.15.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2016 r. Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.14.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.13.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizowanie zadania publicznego Gminy Sośno w 2016 r. Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.11.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.10.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sośno Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.9.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie instrukcji dla inkasentów Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.8.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadań publicznych w 2016 roku Szczegóły
« 1 2 86 87 88 89 90 »