Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.10.2016 Protokół nr 7/16 z XIX sesji Rady Gminy Sośno z dnia 29 września 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 12.10.2016 UCHWAŁA NR XIX/124/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 12.10.2016 UCHWAŁA NR XIX/123/16 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w Dziednie, stanowiącej własność Gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 12.10.2016 UCHWAŁA NR XIX/122/16 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tuszkowo Szczegóły
Akty prawne 12.10.2016 UCHWAŁA NR XIX/121/16 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z terenu Gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 12.10.2016 UCHWAŁA NR XIX/120/16 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 12.10.2016 UCHWAŁA NR XIX/119/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 12.10.2016 UCHWAŁA NR XIX/118/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 12.10.2016 UCHWAŁA NR XIX/117/16 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Szczegóły
Akty prawne 12.10.2016 UCHWAŁA Nr XIX/116/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2016 – 2026 Szczegóły
« 1 2 86 87 88 89 90 100 101 »