Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.7.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad klasyfikacji wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.6.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sośno Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.5.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.4.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok w zakresie zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.3.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Sośno na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.2.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2016 r. Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.1.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Petycja z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia przez kierownika jst „biblioteczki samorządowca” Szczegóły
Artykuł 07.07.2016 Protokół nr 6/16 z XVIII sesji Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 07.07.2016 Petycja z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zaplanowania procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające wsparcie Producenta Szczegóły
« 1 2 87 88 89 90 »