Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.10.2016 UCHWAŁA NR XIX/115/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.50.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.49.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw rewitalizacji. Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.48.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 15 września 2016 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Sośno na 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 Petycja z dnia 27 września 2016 r. w sprawie dokonania analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.09.2016 Przebudowa (modernizacja) gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej w Mierucinie Szczegóły
Artykuł 29.09.2016 OBWIESZCZENIE zawiadomienie stron postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony P.Poż. w dniu 23 września 2016 r. Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Protokół z posiedzenia Komisji Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych w dniu 21 września 2016 r. Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu w dniu 19 września 2016 r. Szczegóły
« 1 2 87 88 89 90 91 100 101 »