Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.12.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.63.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.62.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zasad i procedur centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Gminę Sośno Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.61.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.60.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Sośno oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w terminie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017” Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 ZARZĄDZENIE Nr RO.0050.59.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośno na lata 2017 – 2027 Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.58.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Sośno na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.57.2016 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno z dnia 1 grudnia 2016r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zadania polegającego na budowie ogólnodostępnego parkingu dla pojazdów osobowych- realizacja inwestycji na działkach nr 228/1, 228/3, 228/4 w Sośnie, obręb Sośno, gm. Sośno Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przekazania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na uchwałę Nr XVIII/113/16 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno II” dla terenów położonych w Gminie Sośno (obręb geodezyjny Dębiny, Dziedno, Sośno) wraz z odpowiedzią na skargę Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Sośno z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przekazania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na uchwałę Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Sośno z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Sośno I” dla terenów położonych w Gminie Sośno (obręb geodezyjny Dębiny, Obodowo, Olszewka, Przepałkowo, Sośno) wraz z odpowiedzią na skargę Szczegóły
« 1 2 87 88 89 90 91 122 123 »