Świadczenie usług związanych z mechanicznym odśnieżaniem dróg stanowiących własność Gminy Sośno w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

  • Status zamówienia Unieważniony
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Sośno
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 14.11.2017
  • Data składania ofert 22.11.2017
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 22.11.2017
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Sośno, ul. Nowa 1, 89-412 Sośno
  • Numer UZP/TED 615841-N-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian