Typ Data Tytuł
Artykuł 23.07.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.48.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno” Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 UCHWAŁA NR XXXV/230/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sośno” Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.2.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno”. Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno” Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.81.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na zadanie: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno” Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Zapytanie ofertowe – „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno” Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Nabór wniosków mieszkańców gminy Sośno na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. Szczegóły
« »