Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.06.2018 UCHWAŁA NR XXXVII/246/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego- wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Budowa targowiska „Mój Rynek” w Gminie Sośno” Szczegóły
Akty prawne 05.06.2018 UCHWAŁA NR XXXVII/241/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 05.06.2018 UCHWAŁA NR XXXVII/240/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie absolutorium Szczegóły
Akty prawne 05.06.2018 UCHWAŁA NR XXXVII/239/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 UCHWAŁA NR XXXVI/238/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 UCHWAŁA NR XXXVI/237/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 UCHWAŁA NR XXXVI/236/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania pn. „Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie” Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.22.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2017 r. Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r. Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.14.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za 2017 rok Szczegóły
« 1 2 3 5 6 »