Typ Data Tytuł
Artykuł 23.05.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.25.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Budowa targowiska „Mój Rynek” w Gminie Sośno” Szczegóły
Artykuł 26.02.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.10.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Remont dróg gminnych na terenie gminy Sośno w 2018 r.” Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.2.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno”. Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.103.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie” Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.97.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie” Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.96.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Samochodowe usługi asenizacyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie” Szczegóły
Artykuł 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.94.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2019” Szczegóły
Artykuł 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.93.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług związanych z mechanicznym odśnieżaniem dróg stanowiących własność Gminy Sośno w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.” Szczegóły
Artykuł 27.11.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.91.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)” Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.90.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020315C, tj. ul. Polnej położonej w m. Sośno” Szczegóły
« 1 2 »