Typ Data Tytuł
Artykuł 15.10.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.61.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka” Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.58.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla zadania pn. „Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie” Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.57.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 17 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargów ustnych ograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sośno Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.45.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie organizacji, składu i trybu pracy komisji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na: „Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Sośno” Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.43.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie organizacji, składu i trybu pracy komisji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę i rozbudowę wraz z ociepleniem części budynku będącego świetlicą wiejską w Toninku” Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.33.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie organizacji, składu i trybu pracy komisji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na: „Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Sośno” Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.25.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Budowa targowiska „Mój Rynek” w Gminie Sośno” Szczegóły
Artykuł 26.02.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.10.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Remont dróg gminnych na terenie gminy Sośno w 2018 r.” Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.2.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno”. Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.103.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Dostawę węgla kamiennego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie” Szczegóły
« 1 2 3 »