Typ Data Tytuł
Artykuł 28.12.2017 Sztab kryzysowy – informacja 2017.12.28 Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Sztab kryzysowy – informacja 2017.11.30 Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.85.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do oszacowania wymiaru udzielenia pomocy finansowej w formie jednorazowego zasiłku celowego Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.84.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie pomocy finansowej w formie jednorazowego zasiłków celowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2014 r., o pomocy społecznej, ze środków budżetowych gminy Sośno uzyskanych z zewnętrznych źródeł dofinansowania, na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęski żywiołowej dla rodzin lub osób, poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która przeszła przez teren gminy Sośno w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.81.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na zadanie: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno” Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Cennik na pozyskiwanie drewna M2 na pozycjach poklęskowych Szczegóły
Artykuł 07.11.2017 Nabór wniosków o przyznanie pomocy z programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.” Szczegóły
Artykuł 07.11.2017 Pomoc prawna w Urzędzie Gminy Sośno Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Sztab kryzysowy – informacja 2017.10.26 Szczegóły
Artykuł 25.10.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.73.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 23 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku przejścia nawałnicy burzowej w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. przez teren Gminy Sośno Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »