Typ Data Tytuł
Artykuł 02.03.2017 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośno Szczegóły
Artykuł 03.02.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sośno do roku 2020″ Szczegóły
Artykuł 08.11.2016 Obwieszczenie – zawiadomienie stron o wyznaczeniu terminu na wniesienie sprzeciwu do wniosku o zawieszenie postępowania „Budowa Farmy Wiatrowej Sośno-2″ Szczegóły
Artykuł 27.10.2016 Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Oczyszczalnia ścieków w Wąwelnie Szczegóły
Artykuł 10.06.2016 Ochrona środowiska Szczegóły
Artykuł 18.08.2015 Urząd Gminy Sośno Szczegóły
« »