Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.12.2017 UCHWAŁA NR XXXI/206/2017 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 20.11.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.89.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Sośno oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018” Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 UCHWAŁA NR XXX/196/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 UCHWAŁA NR XXX/195/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośno Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sośno Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Informacja o stawce za odpady komunalne Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Ulotka dot. gospodarki odpadami komunalnymi Szczegóły
« »