Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.01.2018 UCHWAŁA NR XXXIII/218/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad podłączania się do komunalnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Szczegóły
Akty prawne 10.01.2018 UCHWAŁA NR XI/71/15 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 10.01.2018 UCHWAŁA NR XI/70/15 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz zasad i terminu jej poboru Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 UCHWAŁA NR XXXI/206/2017 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 UCHWAŁA NR XXXI/205/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług Szczegóły
Artykuł 14.03.2017 Stawki podatków i opłat w 2016 roku Szczegóły
Artykuł 09.06.2016 Pomoc publiczna Szczegóły
Artykuł 09.06.2016 Wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej Szczegóły
Artykuł 09.06.2016 Wykaz osób i podmiotów, którym udzielono wsparcia Szczegóły
Artykuł 09.06.2016 Wzory wniosków Szczegóły
« 1 2 »