Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.11.2018 UCHWAŁA NR XLI/274/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 16 października 2018 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Sośno Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 UCHWAŁA NR XLI/273/2018 RADY GMINY SOŚNO z dnia 16 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 UCHWAŁA NR XLI/272/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sośno Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 UCHWAŁA NR XLI/271/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 UCHWAŁA NR XLI/270/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej budżetu Gminy Sośno na lata 2018-2028 Szczegóły
Akty prawne 06.11.2018 UCHWAŁA NR XLI/269/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 24.10.2018 Protokół Nr 9/18 z XLI sesji Rady Gminy Sośno z dnia 16 października 2018 roku Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 Protokół nr 9/18 z posiedzenia Komisji Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych w dniu 12 października 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 Protokół nr 9/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej w dniu 11 października 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 11.10.2018 Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wraz z Komisją Rewizyjną Szczegóły
« 1 2 3 6 7 »