Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.02.2018 UCHWAŁA NR XXXIV/223/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyznania diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowej. Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Zmiany wśród sołtysów w styczniu 2018r Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.111.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Sitno Szczegóły
Akty prawne 03.11.2017 UCHWAŁA NR XXX/194/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyznania diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowej Szczegóły
Artykuł 12.04.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.20.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Olszewka Szczegóły
Artykuł 28.06.2016 Sołectwo Tonin Szczegóły
Artykuł 28.06.2016 Sołectwo Zielonka Szczegóły
Artykuł 28.06.2016 Sołectwo Wielowiczek Szczegóły
Artykuł 28.06.2016 Sołectwo Wielowicz Szczegóły
Artykuł 28.06.2016 Sołectwo Wąwelno Szczegóły
« 1 2 3 »