Typ Data Tytuł
Artykuł 04.04.2018 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – Program usuwania azbestu Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 UCHWAŁA NR XXXV/……/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sośno” Szczegóły
Artykuł 09.02.2018 Nabór wniosków mieszkańców gminy Sośno na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Sośno Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.81.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na zadanie: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno” Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Nabór wniosków mieszkańców gminy Sośno na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 r. Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Usuwanie skutków nawałnicy Szczegóły
Artykuł 23.03.2017 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
« »