Typ Data Tytuł
Artykuł 21.03.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050. 13 .2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadań publicznych w 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.5.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie Sośno w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej , sportu i rekreacji w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.65.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 19 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 3 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.43.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017r. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.32.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 2 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji społecznej w 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.31.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.30.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.23.2017 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie integracji społecznej w 2017r. Szczegóły
« »