Typ Data Tytuł
Artykuł 17.07.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.46.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.45.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie organizacji, składu i trybu pracy komisji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na: „Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Sośno” Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.44.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.43.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie organizacji, składu i trybu pracy komisji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę i rozbudowę wraz z ociepleniem części budynku będącego świetlicą wiejską w Toninku” Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.42.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.40.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.41.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Sośno za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.39.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji, składu i trybu pracy komisji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę i rozbudowę wraz z ociepleniem części budynku będącego świetlicą wiejską w Toninku” Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.38.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi gminnej nr 020303C relacji Przepałkowo – Sośno, na odc.: a) zasadniczym od km 0+003 do km 0+935; b) dojazdowym do hydroforni, tj. od km 0+002,76 do km 0+045,34” Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.37.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
« 1 2 3 14 15 »