Typ Data Tytuł
Artykuł 21.03.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.14.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych niektórych gminnych jednostek organizacyjnych za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050. 13 .2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadań publicznych w 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.12.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia numeru porządkowego budynku Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.11.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków Szczegóły
Artykuł 26.02.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.10.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Remont dróg gminnych na terenie gminy Sośno w 2018 r.” Szczegóły
Artykuł 26.02.2018 ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Grupy zakupowej świadczeń bhp oraz udzielenia zamówienia na „Świadczenie usług Służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenia szkoleń z zakresu BHP na lata 2018- 2021” Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.8.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Budowę budynku socjalno-gospodarczego przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zewnętrzną instalacją elektryczną i sanitarną) w miejscowości Dziedno” Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.7.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.6.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli oraz szkół podstawowych Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 ZARZĄDZENIE NR RO.0050.5.2018 WÓJTA GMINY SOŚNO z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2018 r. Szczegóły
« 1 2 3 11 12 »