Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Obwieszczenia XXXIV/226/18 22.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIV/226/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sośno do partnerskiego projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz zabezpieczenia środków finansowych na lata 2018 – 2022. Szczegóły
Obwieszczenia XXXIV/225/18 22.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIV/225/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Sośno Szczegóły
Obwieszczenia XXXIV/223/18 22.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIV/223/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyznania diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowej. Szczegóły
Obwieszczenia XXXIV/222/18 22.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIV/222/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich Szczegóły
Budżet gminy XXXIV/221/18 22.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIV/221/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok Szczegóły
Obwieszczenia XXXIV/224/18 22.02.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIV/224/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Sośno na okręgi wyborcze Szczegóły
Obwieszczenia XXXIII/220/18 25.01.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIII/220/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sośno Szczegóły
Obwieszczenia XXXIII/219/18 25.01.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIII/219/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Gospodarka komunalna XXXIII/218/18 25.01.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIII/218/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad podłączania się do komunalnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Szczegóły
Budżet gminy XXXIII/217/18 25.01.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIII/217/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok. Szczegóły
« 1 2 3 11 12 »