Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Obwieszczenia XXXVIII/260/18 21.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVIII/260/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Sośno Szczegóły
Obwieszczenia XXXVIII/259/18 21.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVIII/259/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania skarbnika gminy Szczegóły
Obwieszczenia XXXVIII/258/18 21.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVIII/258/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy Szczegóły
Obwieszczenia XXXVIII/257/18 21.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVIII/257/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- schronisku dla bezdomnych Szczegóły
Obwieszczenia XXXVIII/256/18 21.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVIII/256/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług Szczegóły
Obwieszczenia XXXVIII/255/18 21.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVIII/255/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Sośno” Szczegóły
Obwieszczenia XXXVIII/254/18 21.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVIII/254/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka” Szczegóły
Obwieszczenia XXXVIII/253/18 21.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVIII/253/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Przepałkowie i Rogalinie” Szczegóły
Obwieszczenia XXXVIII/252/18 21.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVIII/252/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sośno Szczegóły
Obwieszczenia XXXVIII/251/18 21.06.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVIII/251/18 RADY GMINY SOŚNO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sośno Szczegóły
« 1 2 3 14 15 »