Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Gospodarka komunalna XXX/196/17 26.10.2017 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXX/196/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Gospodarka odpadami XXX/195/17 26.10.2017 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXX/195/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośno Szczegóły
Obwieszczenia XXX/194/17 26.10.2017 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXX/194/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyznania diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowej Szczegóły
Obwieszczenia XXX/193/17 26.10.2017 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXX/193/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 7, stanowiącego odrębną własność, położonego w Tuszkowie nr 1 Szczegóły
Obwieszczenia XXX/192/17 26.10.2017 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXX/192/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 6 , stanowiącego odrębną własność, położonego w Tuszkowie nr 1 Szczegóły
Obwieszczenia XXX/191/17 26.10.2017 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXX/191/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 4, stanowiącego odrębną własność, położonego w Tuszkowie nr 1 Szczegóły
Obwieszczenia XXX/190/17 26.10.2017 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXX/190/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Sitnie nr 36/1 Szczegóły
Obwieszczenia XXX/189/17 26.10.2017 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXX/189/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków Szczegóły
Obwieszczenia XXX/188/17 26.10.2017 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXX/188/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków Szczegóły
Budżet gminy XXX/187/17 26.10.2017 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXX/187/17 RADY GMINY SOŚNO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok Szczegóły
« 1 2 3 8 9 »