Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
17.07.2018 31.07.2018 stanowisko pracy do spraw obsługi Rady Gminy Szczegóły
30.05.2018 15.06.2018 stanowisko pracy do spraw poboru podatków i opłat lokalnych Szczegóły
15.01.2018 29.01.2018 stanowisko pracy do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych Szczegóły
23.02.2017 10.03.2017 stanowisko pracy do spraw informatyki i promocji Szczegóły
06.02.2017 20.02.2017 stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej Szczegóły
16.11.2016 30.11.2016 główny księgowy Szczegóły
« »