Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
14.11.2018 Decyzja Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 97 obręb Wielowicz gm. Sośno, stanowiącej własność Starosty Sępoleńskiego reprezentującego Skarb Państwa. Szczegóły
26.11.2018 Wniosek Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 97 obręb Wielowicz gm. Sośno, stanowiącej własność Starosty Sępoleńskiego reprezentującego Skarb Państwa. Szczegóły
07.12.2018 Decyzja Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 98 obręb Wielowicz gm. Sośno, stanowiącej własność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Ap., Wielowicz 13, 89-412 Sośno. Szczegóły
27.11.2018 Wniosek Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 98 obręb Wielowicz gm. Sośno, stanowiącej własność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Ap., Wielowicz 13, 89-412 Sośno.
Szczegóły
21.12.2018 Decuzja Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przydrożnego rosnącego w pasie drogowym drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1140C relacji Sośno – Wąwelno – Mrocza, na działce nr 168 obręb Tuszkowo, gm. Sośno. będącej własnością Powiatu Sępoleńskiego, pozostającej w trwałym zarządzie Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim. Szczegóły
06.11.2018 Wniosek Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przydrożnego rosnącego w pasie drogowym drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1140C relacji Sośno – Wąwelno – Mrocza, na działce nr 168 obręb Tuszkowo, gm. Sośno. będącej własnością Powiatu Sępoleńskiego, pozostającej w trwałym zarządzie Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim. Szczegóły
27.11.2018 Decyzja Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno, na działkach o nr ewid. 20, obręb ewid. Wielowiczek oraz 142, obręb ewid. Sośno, będących własnością Powiatu Sępoleńskiego, pozostających w trwałym zarządzie Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim. Szczegóły
22.10.2018 Wniosek Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno, na działkach o nr ewid. 20, obręb ewid. Wielowiczek oraz 142, obręb ewid. Sośno, będących własnością Powiatu Sępoleńskiego, pozostających w trwałym zarządzie Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim. Szczegóły
06.12.2018 Decyzja środowiskowa Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą „Budowa urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych na dz. o nr ewid. 287/15 w m. Sitno, gmina Sośno”. Szczegóły
09.10.2018 Decyzja Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku wiąz pospolity o obwodach pni odpowiednio 170 i 120 cm rosnących na działce nr 211 obręb Rogalin, gm. Sośno Szczegóły
« 1 2 3 4 22 23 24 »