Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
01.10.2018 Decyzja środowiskowa Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1145C relacji Zabartowo-Wąwelno- Wierzchucin Królewski, na odcinku Mierucin-granica powiatu o dł. 2,191 km zlokalizowanym pomiędzy km 13+657, a km 15+848 jej przebiegu” Szczegóły
20.09.2018 Decyzja środowiskowa Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1140C relacji Sośno-Wąwelno-Mrocza (Las), na odcinku Wąwelno-Tuszkowo o długości 4,000 km Szczegóły
19.09.2018 Decyzja środowiskowa Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1137C relacji Obodowo-Sośno-Wierzchucin Królewski, na odcinkach o łącznej długości 6,208 km" Szczegóły
18.09.2018 Decyzja środowiskowa Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1134C relacji Więcbork – Jastrzębiec – Płosków - Sośno, na odcinkach o łącznej długości 4,500 km Szczegóły
06.09.2018 Postanowienie Postanowienie o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1145C relacji Zabartowo-Wąwelno- Wierzchucin Królewski, na odcinku Mierucin-granica powiatu o dł. 2,191 km zlokalizowanym pomiędzy km 13+657, a km 15+848 jej przebiegu” Szczegóły
31.08.2018 Postanowienie Postanowienie o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1140C relacji Sośno-Wąwelno-Mrocza (Las), na odcinku Wąwelno-Tuszkowo o długości 4,000 km zlokalizowanym pomiędzy km 8+953, a km 12+953 jej przebiegu”
Szczegóły
29.08.2018 Postanowienie Postanowienie o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1137C relacji Obodowo-Sośno-Wierzchucin Królewski, na odcinkach o łącznej długości 6,208 km zlokalizowanych pomiędzy:
a) km 0+789, a km 4+794 (odc. nr 1+4,005 km);
b) km 5+081, a km 7+284 (odc. Nr 2+2,203 km) jej przebiegu”
Szczegóły
27.08.2018 Postanowienie Postanowienie o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1134C relacji Więcbork – Jastrzębiec – Płosków - Sośno, na odcinkach o łącznej długości 4,500 km, zlokalizowanych pomiędzy:
a) km 6+056, a km 7+556 (odc. nr 1=1,500 km);
b) km 13+407, a km 16+407 (odc. nr 2=3,000 km) jej przebiegu”
Szczegóły
08.08.2018 wniosek „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1140C relacji
Sośno-Wąwelno-Mrocza (Las), na odcinku Wąwelno-Tuszkowo o długości 4,000 km
zlokalizowanym pomiędzy km 8+953, a km 12+953 jej przebiegu”
Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie obejmuje: obręb ewidencyjny Wąwelno dz. nr 195/1 i 196, obręb ewidencyjny Tuszkowo dz. nr 40 i 168
Szczegóły
17.07.2018 wniosek „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 600 kW na działkach 127/1 i 127/3, obręb Obodowo, gm. Sośno”.
Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane na ww. działkach i przewiduje zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych na gruncie o powierzchni ok. 1,20 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Szczegóły
« 1 2 3 4 20 21 22 »