Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
29.01.2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zezwolenie na wycinkę 340 szt. drzewa (lipa drobnolistna- 218, grab pospolity- 119, klon zwyczajny - 3) na działce nr 101- obręb Obodowo,106- obręb Dębiny, działka nr.203,61,267 - obręb Sośno,- droga powiatowa nr 1137C - RI.6131.26.2017 Szczegóły
20.11.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzewa (lipa drobnolistna) na działce nr 44/2- obręb Wąwelno- droga powiatowa nr 1146C - RI.6131.26.2017 Szczegóły
20.11.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzew (kasztanowiec zwyczajny) na działce nr 131/3- obręb Wąwelno - RI.6131.25.2017 Szczegóły
20.11.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zezwolenie na wycinkę 4 szt. drzew (leszczyna- 4 szt., lipa-7 szt., topola - 4 szt.) na działce nr 100/1- obręb Dziedno, nr 22 - obręb Przepałkowo- droga krajowa nr 25 RI.6131.24.2017 Szczegóły
20.11.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zezwolenie na wycinkę 4 szt. drzew (brzoza- 1 szt., sosna-3 szt.,) na działce nr 22 - obręb Olszewka- droga krajowa nr 25 RI.6131.14.2017 Szczegóły
14.03.2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych (wierzba - 3 szt., lipy drobnolistnej -1 szt., olcha czarna, 5 szt. grabu pospolity, 2 szt .topoli osiki, 2 szt. wiązu pospolitego) rosnących na działce nr 59,- obreb Szynwałd, nr 203, - obręb Sośno, nr 92/1, - obręb Mierucin Szczegóły
13.03.2017 Decyzja Decyzja zezwalająca na wycinkę 26 drzew (wierzba - 14 szt., olcha -1 szt., topola 11 szt.) na działce nr 173/3, 183 i 191/2 - obręb Tuszkowo - rzeka Krówka. RI.6131.6.2017 Szczegóły
26.01.2017 Decyzja Decyzja zezwalająca na wycinkę 6 szt. wierzby białej, 10 szt. grabu pospolitego, 20 szt. jesionu wyniosłego, 7 szt. wiązu, 9 szt. wiązu pospolitego, 2 szt. klonu zwyczajnego, 1 szt. dębu bezszypułkowego, 3 szt. lipy drobnolistnej, 1 szt brzozy brodawkowatej, 1 szt. kasztanowca zwyczajnego, 3 szt topoli, 1 szt klonu zwyczajnego rosnących na działkach nr 59, 203, 26, 30, 122, 119, 20, 142, 101, 106, 2013, 22, 9, 168, 62, 216, 200/36, 2014, 19/1, 105/1, 106/6, 219/6, 219/2, 170 - RI.6131.99.2016 Szczegóły
26.01.2017 Decyzja Decyzja zezwalająca na wycinkę 192 szt. topoli kanadyjskiej rosnących na działkach nr 90, 91, 107/3, 219/2, 294 - RI.6131.98.2016 Szczegóły
14.12.2016 Decyzja Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt. klonu rosnących na działce nr 301 - RI.6131.97.2016 Szczegóły
« 1 2 3 4 19 20 21 »